O firmie

Wydawnictwo POMOC jest własnością Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Misjonarze pracując z ludźmi dostrzegali wiele problemów, które z mniejszym czy większym stopniu dotykają każdego człowieka.
Zaowocowało to ideą pomocy ludziom
w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez wydawanie książek. Pierwsza pozycja książkowa została wydana w kwietniu 1984 roku. Początkowo Wydawnictwo istniało w ramach wewnętrznej działalności Zgromadzenia.

Z czasem jednak potrzeba zaopatrywania wiernych szczególnie w materiały mówiące o duchowości Krwi Chrystusa, stawała się coraz większa. Dlatego 1.10.1998 roku ówczesny Prowincjał Prowincji Polskiej, ks. Winfried Wermter CPPS wydał dekret o powstaniu Wydawnictwa POMOC, którego został pierwszym Dyrektorem. Początkowo miejscem działalności wydawniczej był Dom Misyjny św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, ale od roku 1996 aż do dziś siedzibą Wydawnictwa jest Dom Misyjny św. Wawrzyńca w Częstochowie przy ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18.

We wrześniu 2003 Dyrektorem Wydawnictwa został ks. Bogusław Witkowski, CPPS i pełnił tę funkcję ponad rok. Od 2004 do 2009 dyrektorem Wydawnictwa był ks. Franciszek Grzywa, CPPS, Od 2009 do 2020 ks. Damian Siwicki CPPS, a obecnie funkcję tę sprawuje ks. Daniel Mokwa CPPS 

Oferta naszych produktów

Pozycje Wydawnictwa POMOC odpowiadają na najbardziej aktualne problemy współczesności. Powstały one w żywym kontakcie z ludźmi szukającymi pomocy w rozwoju miłości i samoakceptacji, światła w zagrożeniach, ratunku w kryzysach. Przekazywane w książkach doświadczenie wiary zapala nadzieję w tych, którzy często żyją bez niej.

 

Znajdziemy tu książki zawierające świadectwa życia chrześcijańskiego, modlitewniki (w tym brewiarze), życiorysy świętych, zbiory poezji, śpiewniki, CD, pozycje dla młodzieży oraz kolorowe ilustrowane książki dla dzieci.

O szerokiej tematyce poruszanej w tych pozycjach świadczą nasze tytuły oraz znani autorzy.

Gdzie można kupić?

Książki naszego Wydawnictwa były i są oferowane w każdym Domu Misyjnym, hurtowniach całej Polski jak i księgarniach. Duże zainteresowanie naszymi pozycjami spowodowało, że rozpoczęliśmy (i prowadzimy do dziś) sprzedaż wysyłkową min. przez sklep internetowy.

 

Dziękujemy zazainteresowanie naszymi książkami oraz za złożone zamówienia w naszym sklepie.

pixel